Home APASdb Home APAS Search APAS Browse BLAST Download Contact Us Help Citation
Analysis of genomic poly(A) sites
  Search For [ Example ] [ Tips ]
Sequence obtained by querying the dataset: ESTs/B.belcheri_454EST_xiamen-beihai-merged_adult
Strand:  Forwstrand Revcstrand  Display:  Fasta Numbered
Current detected sequences from to

>est_xb_1526:1-2206 No definition line found 
GACCATTTCTCTTTCTTCCTAACTAAATTTCTGCGCACAAATATACAATAAGATTTCAATTTGAAAGAAATATACAGGTAGACTTTCAGTTCATATTCTT
ACACCGAACTAACAAACTTTTCTCCTTTCTACTAAATCATCAATTTGAATTATTTTCTGATTTGACTCAGAATGTAACTGTACAAATCTAGACTCTAAAA
CAGTTTACATTGCCATGCTTGAGATAGCCTCAGCTTTCATCTGATACATTTTGTAAAACTCTTGTGCTAGGTAGTAAAATGGAGCCTCTACATTCTGTTG
TTCCTTGGCTGAGCACTCAAAGTACTCCAGACCGTGGGAAGAGGCAAATTCTGTGGGGAACTTCGGTGTGACAGTTCTTCGCTGCTCCAGGTCGAGTTTG
TTGCCAATCAGGACGCCGGGCAGAACGATTTCTGGCTTCTGGGAGCGAATCCTTTCCAGCCATTTGGAGCAACTGTGAAAGGATGGTTCACTGGTGAGGT
CGAACACCAGACACACGACAGAGGGGTGGTCCCAGTTCTTCTTCACGTGGTCGTAGAAGATCTCCTTCCCCGCAGAGTCAAAGATCAGCAGCTCCACGGT
GTCGTTGGTGTCGGGGATGATGACAGACTTCACACACACCTCCACACCTTCTGTCATGGTGTAACTCTTGGGGAAGTGGGAACCATCACTGTGGAACGTC
TGAACCAGCGCGCTTTTCCCCACTGTAGAATCCCCTGCTACGATACACTTAGCTCTGAGTACGACCATGCTTGCAATCCGTCGATACTTTCAGCGAAAAT
CTTTTAAAAACCCCAAGATGACTCACTTCGACGCGGTAAAAATTATAGCAGGGTGCACTTCACAAATACGAAAATCGAATATGTTTGAGAAGAAGGTACA
AACTACAAAATATCTAGAAACCAACGCTCTTATCAGGCTTTCTACCCAGCCTTCAAGAATATTCGCTGCACTACTTTCTATACCCGCGTCATAGACCCCG
GGGGTCGCCCATTAATACTGTGACCTGCTACCTTGAACCAACTTGACCTTGGATTTTCTTTCGCTCAGTCGACAAAACTAGACAAGATGCGAAACCTGGC
CAAATTCTAGTTCACAACTCCAAACGGTTGCTGAGATATTGCCAACTTTGCACTTCGGCACCGTCCAAGGCCCGTACGAGGGGCCATTTAGTGGTCCCAT
TATCCAATAAAATGTACTATTCTGGCCCTCTTTTTCTTGTTAACAATGATCATCAGTGCCTACTCTATCATTTAGAGTGATTTTTACTTAGTGTAAGGCT
TGTTTACGGCAAAAAGGGGGGGGGTGGCAACGGGGGTCTGACGGTGAAACAAACTGGTACATTTTAAGTGAGTCTACGTCAGTACTTGGTATACCAAGAA
AATTTGGTCGGAAATACCGCTGCTTGGAATTAATGGCCAATTCCCGTGTCTATTGAAGGTAGCAGAACACAGTTTTCGCCCTATGGGGAGTTCTATAGTT
AAGGCCCCCAAGGTGACTCACTTGGGCGCAGTAAAAATTATAGTAGGGTGCAACTAATATGTTGAAATTTAGGGTATAACCTGCAAAATGACTGAAAACA
AAAAAAAGTTATCGTTTTTTAACATCATGACGCCCTCTTTTATTTGGCCCTCTACTGGGGTCAACGGAACTGCAGCCGACTCACCCTGGTAGGCAGTTGC
GTAAGACAGGCGCATTTATACACTGAACGAGCAAACTTCAGAATCCTACTCATACGATCGAAAAGTCGACTCACTATACTGCCATACGGTAAAGTTTATG
CCTCGCTGCCTTTCATTTTAAAATGTATACAAACGCTACAAGATTTCGTCCGTACTATTTTCTGTACCCTACGTAATAGACTCCGGGGGTCGCGGATAAT
TACTGTGTTCTGGCCTTAAAAATGCTCGCTGTATATGCTAGTATGCAACAAAAACAGTCTAAAAGCTTGTTAAGGTGTGTAAAAGATAACTTGAAAATGA
TAGAAATCTGGATCTTAAAAATTATGTCAAAGTTCTGTGCTCGAAACTTTGTGTTAAATGAAATAAAAAGTTCCTCTTACACCTAAAACTACAAATGAAA
CAATATGTACATGTACATGTGGTAGTCTTCATTGGCAGCTTTTAAAGCTGTATGATAAATGTTGTGTACACTTCAACATTAGGCCACACCAAGTAAATTT
TATGGA


 
Jan 11, 2021. Last updated  
Copyright© Laboratory of Molecular Medicine, Sun Yat-Sen University, High Education Mega Center, Guangzhou 510006 China.