Branchiostoma belcheri haploid   [login][regist]
Home Lancelet Home Gene Search BLAST Genome Browse Download softwares ChangeLog Contact Us Help
 
Genome Project for Chinese Lancelet
 Search For [ Example ] [ Tips ]
Sequence obtained by querying the dataset: ESTs/B.belcheri_454EST_xiamen-beihai.merged
Strand:  Forwstrand Revcstrand  Display:  Fasta Numbered
Current detected sequences from to

>est_xb_1526:1-2206 No definition line found  
GACCATTTCTCTTTCTTCCTAACTAAATTTCTGCGCACAAATATACAATAAGATTTCAATTTGAAAGAAATATACAGGTAGACTTTCAGTTCATATTCTT
ACACCGAACTAACAAACTTTTCTCCTTTCTACTAAATCATCAATTTGAATTATTTTCTGATTTGACTCAGAATGTAACTGTACAAATCTAGACTCTAAAA
CAGTTTACATTGCCATGCTTGAGATAGCCTCAGCTTTCATCTGATACATTTTGTAAAACTCTTGTGCTAGGTAGTAAAATGGAGCCTCTACATTCTGTTG
TTCCTTGGCTGAGCACTCAAAGTACTCCAGACCGTGGGAAGAGGCAAATTCTGTGGGGAACTTCGGTGTGACAGTTCTTCGCTGCTCCAGGTCGAGTTTG
TTGCCAATCAGGACGCCGGGCAGAACGATTTCTGGCTTCTGGGAGCGAATCCTTTCCAGCCATTTGGAGCAACTGTGAAAGGATGGTTCACTGGTGAGGT
CGAACACCAGACACACGACAGAGGGGTGGTCCCAGTTCTTCTTCACGTGGTCGTAGAAGATCTCCTTCCCCGCAGAGTCAAAGATCAGCAGCTCCACGGT
GTCGTTGGTGTCGGGGATGATGACAGACTTCACACACACCTCCACACCTTCTGTCATGGTGTAACTCTTGGGGAAGTGGGAACCATCACTGTGGAACGTC
TGAACCAGCGCGCTTTTCCCCACTGTAGAATCCCCTGCTACGATACACTTAGCTCTGAGTACGACCATGCTTGCAATCCGTCGATACTTTCAGCGAAAAT
CTTTTAAAAACCCCAAGATGACTCACTTCGACGCGGTAAAAATTATAGCAGGGTGCACTTCACAAATACGAAAATCGAATATGTTTGAGAAGAAGGTACA
AACTACAAAATATCTAGAAACCAACGCTCTTATCAGGCTTTCTACCCAGCCTTCAAGAATATTCGCTGCACTACTTTCTATACCCGCGTCATAGACCCCG
GGGGTCGCCCATTAATACTGTGACCTGCTACCTTGAACCAACTTGACCTTGGATTTTCTTTCGCTCAGTCGACAAAACTAGACAAGATGCGAAACCTGGC
CAAATTCTAGTTCACAACTCCAAACGGTTGCTGAGATATTGCCAACTTTGCACTTCGGCACCGTCCAAGGCCCGTACGAGGGGCCATTTAGTGGTCCCAT
TATCCAATAAAATGTACTATTCTGGCCCTCTTTTTCTTGTTAACAATGATCATCAGTGCCTACTCTATCATTTAGAGTGATTTTTACTTAGTGTAAGGCT
TGTTTACGGCAAAAAGGGGGGGGGTGGCAACGGGGGTCTGACGGTGAAACAAACTGGTACATTTTAAGTGAGTCTACGTCAGTACTTGGTATACCAAGAA
AATTTGGTCGGAAATACCGCTGCTTGGAATTAATGGCCAATTCCCGTGTCTATTGAAGGTAGCAGAACACAGTTTTCGCCCTATGGGGAGTTCTATAGTT
AAGGCCCCCAAGGTGACTCACTTGGGCGCAGTAAAAATTATAGTAGGGTGCAACTAATATGTTGAAATTTAGGGTATAACCTGCAAAATGACTGAAAACA
AAAAAAAGTTATCGTTTTTTAACATCATGACGCCCTCTTTTATTTGGCCCTCTACTGGGGTCAACGGAACTGCAGCCGACTCACCCTGGTAGGCAGTTGC
GTAAGACAGGCGCATTTATACACTGAACGAGCAAACTTCAGAATCCTACTCATACGATCGAAAAGTCGACTCACTATACTGCCATACGGTAAAGTTTATG
CCTCGCTGCCTTTCATTTTAAAATGTATACAAACGCTACAAGATTTCGTCCGTACTATTTTCTGTACCCTACGTAATAGACTCCGGGGGTCGCGGATAAT
TACTGTGTTCTGGCCTTAAAAATGCTCGCTGTATATGCTAGTATGCAACAAAAACAGTCTAAAAGCTTGTTAAGGTGTGTAAAAGATAACTTGAAAATGA
TAGAAATCTGGATCTTAAAAATTATGTCAAAGTTCTGTGCTCGAAACTTTGTGTTAAATGAAATAAAAAGTTCCTCTTACACCTAAAACTACAAATGAAA
CAATATGTACATGTACATGTGGTAGTCTTCATTGGCAGCTTTTAAAGCTGTATGATAAATGTTGTGTACACTTCAACATTAGGCCACACCAAGTAAATTT
TATGGA


October 24, 2017. last modified
 
 
 
Published Papers Resear Directions Tools & Resources Others    
Bioinformatics
Amphioxus
Zebrafish
Drug Design
Conotoxin
Human MHC
Amphioxus Immunity
Zebrafish Immunity
Drug Design
Conotoxin
Human MHC
Bioinformatics
Softwares & Tools
Data & Download
APASdb Database
 
 
 
About Supervisor
Laboratory Site
 
 
 
 
   


Copyright©Laboratory of Molecular Medicine, Sun Yat-Sen University, High Education Mega Center, Guangzhou 510006 China.